Metody leczenia

Całkowite usunięcie odbytnicy z wytworzeniem kolostomii – brzuszno–kroczowe odjęcie odbytnicy

Jelito grube składające się z kątnicy wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicy wstępującej, poprzecznej, zstępującej i esowatej(esicy) oraz odbytnicy łączy jelito cienkie z odbytem. Odbytnica składa się z 3 części górnej, środkowej i dolnej.

 

Laparoskopowa całkowita resekcja odbytnicy jest metodą dwuetapową –  składa się z etapu brzusznego i kroczowego. Etap brzuszny wykonywany jest wideoskopowo, co oznacza, że wykonywana jest przy pomocy małej kamery wprowadzanej do brzucha. Następnie przez dodatkowe nacięcia wprowadza się porty robocze, dzięki którym możliwe jest wprowadzenie specjalnych narzędzi operacyjnych. Etap kroczowy wykonywany jest w sposób klasyczny przez wycięcie odbytu od strony krocza.

 

W przypadku patologii, które umiejscowione są poniżej 5 cm od linii zwieraczy odbytu, konieczne bywa wykonanie całkowitej resekcji odbytnicy czyli usunięcie górnej, środkowej i dolnej jej części oraz części lub całości esicy.

Po wykonaniu resekcji konieczne jest wyłonienie stomii (sztucznego odbytu) na powłoki brzucha, bez możliwości wykonania zespolenia.

W niektórych przypadkach guzów o małym zaawansowaniu znajdujących się między 2 a 5 cm od zwieraczy odbytu możliwe jest wykonanie resekcji międzyzwieraczowej, która pozwoli na zachowanie często upośledzonej funkcji zwieraczy odbytu po wykonaniu zespolenia okrężniczo-odbytowego.

 

Operacja trwa zwykle 2-4 godzin.

Konieczne bywa pozostanie 3-5 dni w szpitalu po zabiegu.

Należy przyjmować doustne immunomodulujące suplementy pokarmowe na 10-14 dni przed zabiegiem.

Wskazane jest przestrzeganie diety bezresztkowej na tydzień przed zabiegiem i lekkostrawnej przez 2 tygodnie po zabiegu.

Powrót do pracy możliwy jest po 2-4 tygodniach.

Wskazania:

Nowotwory jelita grubego
Nieswoiste zapalenia jelita grubego
Choroba uchyłkowa jelita grubego

Powikłania 5-20%
Nieszczelność zespolenia na poziomie 5-10%
Niedrożność pooperacyjna 3-5%
Krwawienie do jamy otrzewnej 2-3%
Utrata życia <2%

Ta strona używa plików cookie.

Serwis jeckowski.pl używa plików cookies i podobnych technologii - Dalsze używanie witryny oznacza ich akceptację. Dodatkowe informacje dostępne są w Polityce prywatności.

Zamknij